RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về chức năng của kiểu bản ghi là phù hợp nhất?

  • A. Để mô tả đối tượng chứa nhiều loại thông tin khác nhau
  • B. Để mô tả nhiều dữ liệu
  • C. Để mô tả dữ liệu gồm cả số và xâu kí tự
  • D. Để tạo mảng nhiều chiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA