ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về kiểu bản ghi?

  • A. Có thể so sánh các bản ghi bất kì với nhau bằng các quan hệ <, >, =, <>
  • B. Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc
  • C. Với A, B là hai biến bản ghi thì ta chỉ có thể dùng lệnh gán A := B trong trường hợp A và  B là cùng kiểu
  • D. Kiểu bản ghi cho chúng ta một phương thức xây dựng các kiểu dữ liệu mới một cách linh hoạt và phong phú. Kiểu bản ghi thường được dùng để mô tả các đối tượng trong các bài toán quản lí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13589

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF