YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bản ghi sinh_vien gồm các trường ho_ten, ngay_sinh. Biểu thức nào truy cập đến trường ho_ten  của bản ghi này?

  • A. ho_ten;
  • B. sinh_vien \(\rightarrow\) ho_ten;
  • C. sinh_vien.(ho_ten,ngay_sinh);
  • D. sinh_vien.ho_ten;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  sinh_vien.ho_ten;

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA