ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về bản ghi là không phù hợp?

  • A. Bản ghi là dữ liệu có cấu trúc
  • B. Bản ghi thường có nhiều trường dữ liệu
  • C. Trường dữ liệu của bản ghi có thể là một kiểu bản ghi khác
  • D. Bản ghi thường được dùng để thay thế mảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13586

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON