YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai? Sóng điện từ và sóng cơ 

  • A. đều mang năng lượng.       
  • B.  đều tuân theo quy luật giao thoa
  • C. đều truyền được trong chân không               
  • D. đều tuân theo quy luật phản xạ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA