• Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm chung của lớp lưỡng cư:

  • A. Hô hấp chủ yếu ở phổi
  • B. Máu đi nuôi cơ thể là máu không pha và đỏ tươi.
  • C. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.
  • D. Thích nghi với đời sống trên cạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC