YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

  • A. Tin học là môn học nghiên cứu và phát triển máy tính điện tử
  • B. Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người
  • C. Tin học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử
  • D. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8598

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON