YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?

  • A. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin
  • B. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin
  • C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan tới máy tính điện tử
  • D. Nghiên cứu các phương pháp thu nhập, xữ lí truyền thông thông tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON