AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

  • A.

   Các môi trường khắc nghiệt luôn có độ đa dạng loài cao.

  • B. Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài.
  • C. Sự đa dạng loài thể hiện ở số lượng các cá thể trong một loài.
  • D. Sự đa dạng loài liên quan chặt chẽ đến mức độ tiến hóa của từng loài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>