YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là

  • A.

   Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

  • B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
  • C. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm
  • D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON