AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là

  • A.

   Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

  • B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
  • C. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm
  • D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>