AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

  • A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây
  • B. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh
  • C. Diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
  • D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>