YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

  • A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây
  • B. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh
  • C. Diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
  • D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là diễn ra hoạt động của tầng sinh bần. Vì bần chỉ tồn tại ở sinh trưởng thứ cấp.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON