AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

  • A. Do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra
  • B. Do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra
  • C. Do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra
  • D. Do mô phân sinh lóng của cây tạo ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>