YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra theo chiều tạo thành

  • A. chất oxi hóa yếu hơn so với ban đầu.
  • B. chất khử yếu hơn so với chất đầu.
  • C. \chất oxi hóa (hoặc khử) mới yếu hơn.
  • D. chất oxi hóa (mới) và chất khử (mới) yếu hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100418

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON