YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đồ vật bằng bạc ( Ag ) tiếp xúc với không khí có khí H2S bị biến thành màu đen do phản ứng: 4Ag+2H2S+O2→2Ag2S(đen)+2H2O .Câu nào sau đây biểu diễn đúng tính chất của các chất?

  • A. Ag là chất bị oxi hóa, O2 là chất bị khử.
  • B. H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa.
  • C. H2S là chất oxi hóa, Ag là chất khử.
  • D. Ag là chất bị khử, O2 là chất bị oxi hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON