YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa - khử? 

  • A. 2KClO3 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) 2KCl + 3O2.
  • B. 2NaOH + Cl→ NaCl + NaClO + H2O.
  • C. 4Fe(OH)2 + O2 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) 2Fe2O3 + 4H2O.
  • D. CaCO\(\overset{t^0}{\rightarrow}\) CaO + CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lưu ý dùng loại trừ nhanh các phản ứng có đơn chất ( trừ \(2O_3\rightleftharpoons 3O_2\)) là phản ứng oxi hóa khử. 

  Phản ứng oxi hóa – khử là có sự thay đổi số oxi hóa.

  A. Phản ứng nhiệt phân clorat vào tạo đơn chất khí oxi nên chắc chắn oxi có sự thay đổi số oxi hóa  Loại.

  B. Cl từ 0 lên +1 và xuống -1 ⇒ Loại

  C. Nhìn thấy ngay oxi từ đơn chất số oxi hóa là 0 vào hợp chất (-2) ⇒ Loại.

  D. Đây là phản ứng từ đá vôi tạo ra vôi sống và không có nguyên tử nào đổi số oxi hóa cả ⇒ Chọn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA