YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:
  (a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.
  (b) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 + 3NaCl.
  (c) SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O.
  (d) CO2 + CaO → CaCO3.
  Số phản ứng không thuộc phản ứng oxi hóa khử là?

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng không thuộc oxi hóa khử là b, c, d (không có sự thay đổi số oxi hóa).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12512

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA