YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân tích 7,8 g một hỗn hợp chất hữu cơ người ta thu được 13,44 lít khí CO2 (đo ở đktc) và 5,4 g nước.

  a) Xác định công thức đơn giản nhất.

  b) Tìm công thức phân tử biết rằng ở đktc 1 lít hơi chất này cân được 3,482 g.

  (Cho H=1, C=12, O=16)

  Lời giải tham khảo:

  a) Công thức đơn giản nhất:

  mC = (13,44. 12)/22,4 = 7,2 gam; mH = (5,4 )/9 = 0,6 gam

  mO = 7,8 – (7,2 + 0,6) = 0

  nC : nH = 7,2/12 : 0,6 = 1 : 1 ⇒ Công thức đơn giản nhất: CH

  b) Công thức phân tử: M = 3,482. 22,4 = 78

  (CH)n M =13n = 78 ⇒ n = 6.

  ⇒ C6H6.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON