YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 5 electron ở lớp 1 (lớp thứ 2). Số proton có trong nguyên tử X là:

  • A. 8.
  • B. 7.
  • C. 6.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên tử X có 5 e ở lớp thứ 2 ⇒ cấu hình e 1s22s22p3
  ⇒ Số proton = số e = 7

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7194

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON