• Câu hỏi:

  Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 12, 19

  • A. 2 và 2
  • B. 2 và 1
  • C. 3 và 2
  • D. 2 và 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  12X: 1s2 2s2 2p6 3s2

  19Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

  Vậy electron ở lớp ngoài cùng lần lượt là: 2 và 1

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC