YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nút lệnh nào để chuyển sang chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang?

  • A. Print Preview 
  • B. Page Break Preview
  • C. Page Setup
  • D. Page Break Setup

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nút lệnh để chuyển sang chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang Page Break Preview

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11475

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA