• Câu hỏi:

  Nút lệnh nào để chuyển sang chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang?

  • A. Print Preview 
  • B. Page Break Preview
  • C. Page Setup
  • D. Page Break Setup

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC