YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nước nào sau đây ở châu Phi có tỉ lệ dân thành thị cao năm 2000?

  • A. An-giê-ri
  • B. Ai Cập
  • C. Xô-ma-li
  • D. Kê-ni-a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 21046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON