YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

  • A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
  • B. Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng thầy.
  • C. Có chí thì nên.
  • D. Con hơn cha nhà có phúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON