YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây không nói về tình cảm gắn bó giữa vợ và chồng?

  • A. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
  • B. Thuận vợ, thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn.
  • C. Chồng em áo rách em thương.
  • D. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON