ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp gồm :

  • A. Tìm kiếm nhu cầu hoặc bộ phận nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn
  • B. Xác định nguyên nhân nhu cầu chưa được thỏa mãn
  • C. Tìm cách để thõa mãn nhu cầu .
  • D. Đáp án A,B,C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp:

  • Nhà kinh doanh tìm những nhu cầu hoặc bộ phận nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn

  • Xác định vì sao nhu cầu chưa được thỏa mãn

  • Tìm cách để thõa mãn những nhu cầu đó. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15199

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF