ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm mấy bước ?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

   Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm 4 bước .

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15200

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF