YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nối cột A với cột B cho phù hợp

  Cột A (thời gian)

  Cột B (sự kiện)

  Năm 965

  Nhà Lý thành lập

  Năm 979

  Loạn 12 sứ quân

  Năm 1009

  Kháng chiến chống quân Mông Cổ

  Năm 1258

  Nhà Tiền Lê thành lập

   

  Nhà Hồ Thành lập

  Lời giải tham khảo:

  Cột A (thời gian)

  Cột B (sự kiện)

  Năm 965

  Nhà Lý thành lập

  Năm 979

  Loạn 12 sứ quân

  Năm 1009

  Kháng chiến chống quân Mông Cổ

  Năm 1258

  Nhà Tiền Lê thành lập

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON