• Câu hỏi:

  Những thành thị trên lưu vực sông Ấn xuất hiện khi nào

  • A. 2500 TCN
  • B. 2590TCN
  • C. 2000 TCN
  • D. 200 TCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC