ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những đại diện nào sau đây có ích cho sản xuất nông nghiệp:

  • A. Ong mắt đỏ, châu chấu.
  • B. Ong mắt đỏ, bọ ngựa.
  • C. Bọ ngựa,ong mật, ong mắt đỏ.
  • D. Bọ ngựa, ong mật, ong mắt đỏ, châu chấu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bọ ngựa,ong mật, ong mắt đỏ là thiên địch của các loài sâu hại nông nghiệp.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14956

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF