• Câu hỏi:

  Nhân tố nào sau đây ít tác động đến tỉ suất sinh?

  • A. Phong tục tập quán và tâm lý xã hội.
  • B. Chính sách phát triển dân số.
  • C. Trình độ phát triển kinh tế- xã hội.
  • D. Thiên tai (động đất, núi lửa, lũ lụt…)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC