• Câu hỏi:

  Hướng thổi thường xuyên của gió Tây ôn đới ở 2 bán cầu là

  • A. Tây Nam ở bán cầu Bắc, Tây Bắc ở bán cầu Nam.
  • B. Tây bắc ở bán cầu Bắc, Tây Nam ở bán cầu Nam.
  • C. Tây Nam ở cả 2 bán cầu.
  • D. Tây Bắc ở cả 2 bán cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC