• Câu hỏi:

  Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm:

  • A. Bên trong của sự vật, hiện tượng.
  • B. Cơ bản của sự vật, hiện tượng.
  • C. Bên ngoài của sự vật, hiện tượng.
  • D. Tiêu biểu của sự vật hiện tượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC