YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử có số hiệu Z = 24, số nơtron 28, có 

  • A. số khối bằng 52.
  • B. số electron bằng 28
  • C. điện tích hạt nhân bằng 24. 
  • D. A, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>