• Câu hỏi:

  Một ion có 13 proton, 14 nơtron và 10 electron. Ion này có điện tích là : 

  • A. 3-.          
  • B. 3+.     
  • C. 1-.               
  • D. 1+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC