ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có

  • A. Tình cảm dân tộc.
  • B. Tình cảm quê hương, đất nước.
  • C. Lòng yêu nước.
  • D. Tấm lòng tốt đẹp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có lòng yêu nước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON