ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về lòng yêu nước?

  • A. Lòng yêu nước là điều lớn lao rất khó thực hiện.
  • B. Lòng yêu nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi nhất.
  • C. Chỉ những người trong quân đội mới cần có lòng yêu nước.
  • D. Học sinh phổ thông còn nhỏ nên không cần có lòng yêu nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lòng yêu nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi nhất.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON