ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người không có đạo đức: 

  • A. Cãi lời cha mẹ
  • B. Luôn làm theo lẽ phải
  • C. Luôn cố gắng học tốt
  • D. Hay giúp đỡ mọi người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Người không có đạo đức: Cãi lời cha mẹ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8213

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON