• Câu hỏi:

  Nền văn học dân gian nước ta phát triển thời kì nào? 

  • A. Cuối thế kỉ XVIII
  • B. Nửa cuối thế kỉ XVIII
  • C. Nửa đầu thế kỉ XVIII
  • D. Đầu thế kỉ XVIII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC