• Câu hỏi:

  Nairobi National Park is Kenya’s smallest park, but you may be surprised = ______ at the large variety of animals that live there.

  • A. attacked
  • B. encountered
  • C. astonished
  • D. interested

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC