AMBIENT
 • Câu hỏi:

  An interesting feature of this park is the Orphanage where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of = _______.

  • A. looked after
  • B. looked down
  • C. looked for
  • D. looked into

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>