AMBIENT
 • Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one.

  Câu hỏi:

  My sister enjoys  read about wild animals and natural mysteries.  

  • A. enjoys
  • B. read
  • C. wild animals
  • D. natural

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>