AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mr. Thach who sing  English songs very well is my teacher of English. 

  • A. Mr. Thach
  • B. who sing
  • C. English song
  • D. is

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>