AMBIENT
 • Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting 

  Câu hỏi:

  My best friend, that we see every day, always has something new to tell me.

  • A. best friend
  • B. that
  • C. has
  • D. something new

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA