ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mothers have to keep their kids in childcare centres, and the kids may feel lonely or not get ______and attention from their mums

  • A. affectionate enough
  • B. affection enough
  • C. enough affections
  • D. enough affection
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 127101

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1