YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí là

  • A. Chất thải rắn
  • B. Khí thải từ hoạt động GTVT
  • C. Khí Biogas
  • D. Nước thải sinh hoạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79875

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON