YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một tế bào sinh dục sơ khai đực đã nguyên phân liên tiếp 7 đợt, các tế bào con sinh ra có chứa 1024 NST đơn. Tất cả các tế bào con sinh ra đều thực hiện giảm phân. Các giao tử tạo thành tham gia thụ tinh hình thành 8 hợp tử.

  a. Xác định bộ NST lưỡng bội (2n) của loài và số NST đơn môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nguyên phân trên.

  b. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử đực.

  Lời giải tham khảo:

  a. Bộ NST 2n và số NST đơn môi trường cung cấp:

  - Số tế bào con sinh ra = 27 = 128 (tế bào) 

  => Bộ NST 2n = 1024/128 = 8 (NST) 

  - Số NST đơn môi trường cung cấp cho nguyên phân = 8(27 - 1) = 1016 

  b. Hiệu suất thụ tinh của giao tử:

  - Số giao tử sinh ra 2= 128 x 4 = 512 (giaotử) 

  - Hiệu suất thụ tinh của giao tử = 8/512 = 0,0156 ( hay 1,5625%) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81030

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON