YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:

  1. Hô hấp tế bào xảy ra chủ yếu trong lục lạp.

  2. Hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình crep, chuỗi chuyền electron hô hấp.

  3. Kết thúc quá trình đường phân, tế bào chỉ thu được 2 phân tử ATP.

  4. Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.

  Số nhận định không đúng là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80906

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON