YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một số tiêu cực do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đem lại: 

  • A.

   Ô nhiễm môi trường như nhiễm chất phóng xạ.Tài nguyên cạn kiệt

  • B.

   Con người không phải lao động tay chân.

  • C.

   Bệnh dịch mới.

  • D. A, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 14378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA