YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bản đồ gen người được công bố khi nào? 

  • A. 3 năm 2004
  • B. 3 năm 2003
  • C. 4 năm 2003
  • D. 4 năm 2004

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA