YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào ? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

  Cho biết: \({P_G} = 300{\rm{ }}N,{\rm{ }}{P_N} = 200{\rm{ }}N,{\rm{ }}AB = 1m\)

  • A. cách thùng ngô 1 đoạn 0,5m
  • B. cách thùng gạo 1 đoạn 0,6m
  • C. cách thùng gạo 1 đoạn 0,4m
  • D. cách thùng ngô 1 đoạn 0,4m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Lực đặt vào vai người chính là trọng lượng của hai thúng ngô và gạo :   \(P = {\rm{ }}{P_G} + {\rm{ }}{P_N} = 500N\)

  • Gọi O là điểm đặt của vai trong đoạn AB

  • Vị trí đặt vào vai người :

  • Ta có: \(\frac{{{P_1}}}{{{P_2}}} = \frac{{OB}}{{OA}} = \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\)

  \( \Rightarrow \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}} = \frac{{300}}{{200}} = \frac{3}{2}\)   (1)

  • Mặt khác ta có : \(OA{\rm{ }} + {\rm{ }}OB{\rm{ }} = {\rm{ }}1{\rm{ }}m\)  hay  \({d_1} + {d_2} = 1{\rm{ }}m\)   (2) 

  • Từ (1) và (2) ta suy ra :    

  \({d_1} = OA = 0,4{\rm{ }}m{\rm{ }}\)  

  \({d_2} = OB = 0,6{\rm{ }}m\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10181

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON