RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị, có trọng lượng 60N, được buộc ở đầu gậy cách vai 50 cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 35 cm. Lực giữ của tay và áp lực đè lên vai người là (bỏ qua trọng lượng của gậy) 

  • A. 100 N và 150 N.
  • B. 120 N và 180 N.
  • C. 150 N và 180 N. 
  • D. 100 N và 160 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F/P=50/25

  ⇒ F = 2P = 120 N

  ⇒ áp lực 120 + 60 = 180 N.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA